pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Podatkovna datoteka

Tukaj lahko prenesete podatkovno datoteko Alp Info v obliki Excel.

seznam okrajšav:
HGV: Heavy Goods Vehicle (težko tovorno vozilo)
WL: Wagon Load (prevoz v vagonih)
UCT: Unaccompanied Combined Transport (kombinirani prevoz brez spremstva)
RoRo: Rolling Road (oprtni prevoz)

prenos:

Alp Info podatkovna datoeka.xls

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport