pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Osnovni pogoji za potrebo po čezalpskem prometu

Pri vsaki obravnavi lastnosti in trendov v zvezi s čezalpskim prometom je treba upoštevati pomembne spremembe, ki so se pojavile zadnja leta in se nanašajo na osnovne pogoje, pomembne za čezalpski promet:

  • Sporazum med EU in Švico o kopenskem prometu, ki je začel veljati leta 2002, je vzrok za pomembne spremembe na področju cestnega tovornega prometa skozi Švico. Omejitve mase vozil so bile povečane in usklajene s standardi EU v več korakih, vendar pa so tudi stroški cestnega prometa v Švici bistveno narasli.
  • V začetku leta 2004 je potekel avstrijski sistem Ecopoint, sistem, ki naj bi ga nadomestil, pa ni bil uporabljen zaradi pomanjkanja operativnih opredelitev in zaradi predvidenega pomanjkanja želenih učinkov.
  • S širjenjem EU do 1. 5. 2004 so se spremenili pogoji cestnega prometa za nove države članice. Vsi bilateralni sporazumi, s katerimi je bil urejen bilateralni in tranzitni promet teh držav v in skozi Avstrijo, so bili preklicani.
  • V Avstriji je začel v začetku leta 2004 delovati elektronski sistem cestninjenja za tovornjake na avtocestah. To je povzročilo povišanje stroškov cestnega prometa v Avstriji, z izjemo Brennerja, kjer so bili celotni stroški za prehod v Avstrijo nespremenjeni, saj je bila najvišja možna cestnina glede na zakonodajo EU dosežena že pred letom 2004.
  • Nesreče v cestnih predorih so vplivale na cestni promet: na eni strani so bile poti več mesecev ali let blokirane, na drugi strani pa je bilo zaradi nesreč treba sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnostne razdalje med tovornjaki v predorih Fréjus, Mont Blanc in Gotthard, kar pa je vplivalo tudi na največjo zmogljivost teh poti.
  • Prve vplive liberalizacije železniške industrije je mogoče opazovati od začetka stoletja, saj so predvsem na področju čezalpskega prometa dejavna nova podjetja.
copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport