pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Splošna metoda CAFT

V raziskavah CAFT so vključeni naslednji postopki zbiranja podatkov:

 • Obcestno anketiranje voznikov tovornjakov na večjih prehodih celotnega alpskega loka.

 • Anketiranje voznikov tovornjakov, ki uporabljajo oprtni prevoz, na terminalih.

 • zločanje ključnih nacionalnih železniških podjetij in dodatnih raziskav preostalih železniških podjetij iz podatkovnih zbirk.

 

Obcestne ankete: Splošne lastnosti

 • Obcestne ankete temeljijo na vzorcih. Vsota vzorca je sestavljena iz težkih tovornih vozil, ki prečkajo točke anketiranja, ki se nahajajo na vseh večjih glavnih poteh, pomembnih za čezalpske tovorne tokove.

 • Vsa potovanja so znana iz štetja prometa ali cestninskih statistik. Splošno se raziskovalne točke nahajajo tam, kjer je na voljo vsaj samodejno štetje prometa. Tako so informacije o skupnem številu potovanj res na voljo z meritvami, ki ne temeljijo na vzorcih.

 

Obcestne ankete: Vzorčenje
Vzorčenje se izvaja v dveh korakih:

 • Prvi korak je izbira obdobij vzorčenja: Navadno se to ne izvaja naključno, temveč sistematično, da se zagotovi ustrezna razporeditev časovnih obdobij skozi letne čase, dni v tednu in ure v dnevu. Prav tako je treba upoštevati organizacijske vidike, da se omogoči strokovno učinkovito opravljanje raziskave in da se omogoči upoštevanje posebnih pogojev cestnih tokov.

 • Drugi korak je vzorčenje vozil v obdobju raziskave. Tukaj je namen naključna izbira vozil iz nemotenega toka vozil. Prav tako pa je treba zagotoviti čim nižje obremenjevanje voznikov (najmanjše čakalne dobe) in homogeno delovno obremenitev za izpraševalca. Zato ni mogoče izbrati npr. vsakega petega tovornjaka iz prometnega toka, ker bi lahko v tem primeru zaradi nehomogene porazdelitve vozil to povzročilo nesprejemljivo dolge čakalne dobe za voznike in obdobja neučinkovitega dela izpraševalca. V praksi se uporablja pravilo nepravega naključnega izbora in učinkovitega anketiranja: vsakič, ko se anketa zaključi, se izbere nov tovornjak.


> Tabelo z vzorcem obsega obcestnih anket 2004 najdete tukaj. Tabela: Vzorec obsega obcestnih anket 2004:<//a>

 
Obcestne ankete: Anketa
Anketiranje voznikov tovornjakov se lahko šteje kot ključno orodje za zbiranje podatkov. To je prav tako najpomembnejši dejavnik za kakovost in primerljivost raziskave. Načeloma so še mogoče različne interpretacije vprašanj in odgovorov tako na strani izpraševalcev kot tudi na strani anketirancev (voznikov). Tako so pomembni dejavniki oblikovanje postopka anketiranja, pripomočki izpraševalca in izobraževanje izpraševalca.

Ankete se izvajajo s pomočjo ročnih informacijskih naprav. Tako se šifriranje vprašanj glede krajev in blaga naredi neposredno med postopkom anketiranja na visokokakovostni ravni.

V postopku anketiranja sta dva načina zbiranja informacij:

 • Vprašanja, na katera odgovarja voznik, kot so vse informacije glede potovanja (kraj natovarjanja in raztovarjanja, informacije o poti, vrsti in masi blaga) in posebnih lastnosti vozila (leto izdelave, mase).

 • Ugotovitve izpraševalca, kot so vidne lastnosti vozila (število osi in oblika, država registracije, informacija iz tablice z oznako za nevarno blago…).

> Opis Anketiranje - postopek*(primer Avstrija) najdete tukaj

 

Obcestne ankete: Razširitev
Postopek razširitve je nasproten postopku vzorčenja in upošteva nenaključne korake vzorčenja.

Razširitev se izvaja v dveh zaporednih korakih:

 • Razširitev anket vsakega raziskovalnega obdobja na skupni težki tovorni promet tega raziskovalnega obdobja. Za namene tega prvega koraka se navadno uporablja popis vseh težkih tovornjakov, ki v raziskovalnem obdobju prečkajo raziskovalno točko, glede na parametre kot sta število osi in država registracije.

 • Razširitev rezultatov raziskovalnih obdobij na celoten letni promet s pomočjo informacij na urni ravni po vrsti tovornjaka, ki so na voljo iz skupin samodejnih števcev ali razredov cestninjenja. Da bi to ustrezalo obsegu težkih tovornjakov, so včasih potrebne predpostavke, medtem ko so lahko v drugih primerih na voljo dodatne informacije, kot je to država registracije vozil.


Ta postopek omogoča, da se popravi pristranskost zaradi odstopanj v postopku izbora.


Obcestne ankete: Nacionalne posebnosti

Medtem ko ključne elemente alpske države med seboj usklajujejo, obstajajo glede na različne pravne zahteve, različne tradicije in različne potrebe nekatere manjše razlike v teh treh pristopih:

 • Švicarski in avstrijski pristop sta si bolj ali manj enaka tudi zaradi dejstva, da je Avstrija popolnoma sprejela švicarske metode, vključno z nekaterimi informacijskimi napravami in programsko opremo.

 • Nekoliko se razlikuje praktično opravljanje raziskave v Franciji: medtem ko v Švici in Avstriji raziskave opravlja omejeno število izpraševalcev v različnih raziskovalnih obdobjih na različnih krajih, se v Franciji anketiranja načrtujejo za vse alpske prehode istočasno, kar zahteva večje število izpraševalcev.

 • Francija je prav tako dodala naključno izbranemu delu anket opis vodnika o izbrani poti, ki temelji na zemljevidu formata A3 glavnih evropskih cest.

 • Francoski prispevek CAFT je vključen v francosko nacionalno raziskavo imenovano "Tranzit", ki je namenjena pokrivanju vseh tokov, ki prehajajo gorske meje Francije in pokrivanju čim več tokov, ki prehajajo skozi Francijo. Posledično se poleg alpskih prehodov na meji s Francijo in Italijo ankete izvajajo tudi na dveh glavnih prehodih na pirenejski meji s Španijo, kot tudi na prehodu Bâle na švicarski meji, da bi se zajelo pomemben del severozahodnih/jugovzhodnih tranzitnih tokov, ki ne prečkajo Alp ali Pirenejev. Na teh dodatnih raziskovalnih točkah je seveda zgoščenega več prometa, kot na francoskih alpskih prehodih. Leta 2004 se je v Avstriji prav tako razširila raziskava CAFT, da bi se natančneje preštel tranzitni promet. Vendar pa v avstrijskem primeru alpski prehodni promet močno prevladuje nad tranzitnim prometom. 


Anketiranje pri oprtnem prevozu

Anketiranje voznikov tovornjakov, ki uporabljajo oprtni prevoz, se izvaja na avstrijskih in švicarskih terminalih, ko tovornjaki dostopajo na vagone za oprtni prevoz. Ankete izvedejo zaposleni na prometnih agencijah, ki vodijo terminale, in pri tem uporabljajo vprašalnike v pisni obliki. Vprašanja so v primerjavi z obcestnimi anketami poenostavljena. Statistika oprtnega prevoza zagotavlja natančne podatke za končni izračun.


Zbiranje podatkov pri železniških podjetjih
Glavna železniška podjetja vzdržujejo podatkovne zbirke o tovornem prometu, ki vsebujejo podrobne informacije iz tovorne dokumentacije. Te podatkovne zbirke so ključni podatkovni vir za železniške podatke CAFT. Tukaj omejitvenega faktorja ne predstavljajo razpoložljivost podatkov ali gospodarski vidiki zbiranja podatkov, temveč politika zasebnosti podjetij.

Izvlečki podatkov vsebujejo:

 • ponovno šifriranje, npr. iz zelo natančne klasifikacije blaga na poglavja NST/R ali iz šifer železniških postaj na sistem klasificiranja teritorialnih enot NUTS in

 • združevanje na ravni, ki omogoča dobro primerjavo s cestnimi podatki.

 
Ker so v teh komercialnih podatkovnih zbirkah vključene vse komercialne dejavnosti, vzorčenje in končni izračun nista potrebna.

Zaradi liberalizacije železniškega trga poleg glavnih nacionalnih železniških podjetij tudi druga podjetja opravljajo železniška prometna razmerja na področju prometnega prehoda Alp. Ta podjetja se obravnavajo ločeno.

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport