pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Upravljanje izrednih dogodkov v alpskih državah

Če se na prometnih oseh čez Alpe zgodi kakšen nepričakovan dogodek, ki trajnostno in v daljšem časovnem obdobju moti normalen potek prometa s posledicami za sosednje dežele,  danes v takih situacijah v alpskih državah obstaja enotni postopek.

Standardizirani sistem za obvladovanje kriz ima za nalogo zagotoviti učinkovito in precizno posredovanje informaciji med prizadetimi državami in zmanjšati stroške in čas za posre-dovanje le-teh. Od junija leta 2007 potekajo prizadevanja na ravni strokovnjakov za vzpostavitev takega sistema za obvladovanje kriz v alpskem loku.

Cilj vseh prizadevanj je, da se v primeru večjih motenj na čezalpskih prometnih tranzitnih oseh uporablja usklajen postopek, ki naj bi  temeljil na skupnem katalogu ukrepov. Dejavnosti so razdeljene v tri tematske bloke:

  • poročila o samem dogodku in o situaciji,
  • spletna stran za čezalpski promet in
  • ukrepi za upravljanje z dogodki na alpskem prostoru.

Namen poročil o dogodku in o situaciji je reagirati na dogodek na način, da se informacije o dogodku in o pričakovani prekinitvi prometnih tokov v standardizirani obliki in na najbolj hiter način prenesejo deželam v alpskem prostoru. 

Namen spletne strani (www.acrossthealps.eu) je dati na razpolago vsem uporabnikom cestne infrastrukture pomembne, jasno strukturirane in transparentne informacije za različne transalpske prometne osi. 
 
(povezava Zurich HP  HP upravljanje z dogodki = posebna stran na Zurich HP)

Zelo pomembna sta razvoj in določitev strategije za ukrepe v sili. Država, v kateri je prišlo do takega dogodka, mora v skladu znaslednjima načeloma in na temelju medsebojnega zau-panja poskrbeti za vse ustrezne ukrepe: 

  1. v skladu z načelom subsidiarnosti, to pomeni, da se poskuša najti rešitev problema v lastni državi, preden se v to vključijo sosedne države in
  2. v skladu z načelom najbolj blagega ukrepa, to se pravi, da je treba najprej izvajati najbolj blage ukrepe.
     

Naložite:

> regulations.pdf (english)

> explanations.pdf (english)

LINK

> Hompage "ACROSS THE ALPS"

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport